Historia TMHiZK

            Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz powstało jako kontynuacja Koła Przyjaciół Muzeum w Bielsku-Białej, a następnie Koła Historyków założonych prze grupę koziańskiej młodzieży pod opieką Adolfa Zubera w latach 60-tych XX w. Oni jako pierwsi systematycznie zbierali eksponaty muzealne, etnograficzne i materiały historyczne stanowiące dziś eksponaty Izby Historycznej. Opracowywaniem i dokumentowaniem fotograficznym zajmował się opiekun : Adolf Zuber ? wynikiem czego powstała wartościowa fonoteka.  

             Dodatkowym impulsem powstania Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz było utworzenie w 1992 roku ?Izby Historycznej imienia Adolfa Zubera? przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach. Spotkanie założycielskie Towarzystwa, na którym obecnie były 22 osoby, miało miejsce 19 lutego 1993 roku .Po sądowej rejestracji Towarzystwa zwołano pierwsze wolne zebranie 11 czerwca 1993 roku. Do TMHiZK członkostwo zadeklarowało wówczas 36 osób. Po dokonaniu rejestracji rozpoczęto działalność statutową.

            Członkowie Towarzystwa bezinteresownie i z potrzeby serca oraz kosztem czasu wolnego starają się przez te lata dokumentować i chronić od zapomnienia naszą chrześcijańska tradycję i zwyczaje. Chronić zabytki i relikty naszej przeszłości poprzez zwracanie uwagi odpowiednich władz i instytucji na działanie na miarę swych skromnych możliwości.

            Staramy się też włączać w procesy wychowawcze oraz profilaktykę zapobiegania uzależnieniom poprzez rozwijanie zainteresowań historią naszych przodków, zwyczajami ludowymi oraz budzenie wrażliwości na dziedzictwo kulturowe i tożsamość narodową.

            W uchwalonym statucie określono główne cele i działania :

1. Ochrona pamiątek przeszłości i zwyczajów dotyczących wsi Kozy.

2. Prowadzenie prac zmierzających do poznania historii i kultury ?Małej Ojczyzny? oraz ich dokumentowania.

3. Rozbudzanie wrażliwości i poczucia lokalnego patriotyzmu.

 


 

Czytaj więcej: Historia TMHiZK

Tematyka konkursów z cyklu ?Moja mała Ojczyzna?

Tematyka konkursów z cyklu ?Moja mała Ojczyzna? w latach 1998 ? 2012:

 

-1997/1998 ?Moja mała Ojczyzna?, 1999/2000 ?Moja mała Ojczyzna?;

-2000/2001 ?Kozy na przełomie wieków? (konkurs fotograficzny), ?Kościół pod wezwaniem św. Szymona i św. Judy Tadeusza w 100-lecie swojego powstania?;

-2001/2002 ?Przewodnik po Kozach?, ?Moja miejscowość wczoraj i dziś?;

-2002/2003 ?Kozy w latach 1939-1945?, ?Moja mała Ojczyzna- Kozy- w Europie?;

-2003/2004 ?Zabytkowy pałac i zespół parkowy w Kozach- jaki ma być??;

-2005/2006 ?Organizacje i instytucje działające na terenie gminy Kozy- ich historia, cele i metody działania?;

-2006/2007 ?Cztery pory roku w Kozach na fotografii?;  

-2007/2008 ?Wspomnienia Kozian urodzonych przed II wojną światową z wydarzeń i życia w Kozach podczas okupacji niemieckiej.?;

-2008 ?Bożonarodzeniowe zwyczaje i tradycje minionych pokoleń.?;

-2009-2010 ?Wielkanocne zwyczaje i tradycje minionych pokoleń.?;

-2010-2011 ?Plan najbliższej okolicy wokół mojego domu.?;

-2011 ?Fototeki po latach?;

-2012-2013 ?Platan ? Drzewo Roku 2012?.


Szablon TMHiZK by Daniel Malarz & a4joomla