Aktualności

Zaproszenie

Szanowni Państwo w imieniu Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach oraz Muzeum w Bielsku-Białej i własnym serdecznie zapraszam do udziału w projekcie "Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko - historyk sztuki i malarz".

Z poważaniem
Teresa Dudek Bujarek


Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko ? historyk sztuki i malarz

termin: 16-03-2013 - 02-06-2013

Wystawa ?Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko ? historyk sztuki i malarz?, której celem jest przybliżenie i upowszechnienie działalności społecznej i zawodowej oraz dorobku artystycznego Stanisława Oczki (1913?1983), historyka sztuki, wieloletniego kierownika Muzeum w Bielsku-Białej, twórcy szkolnictwa artystycznego w zakresie plastyki, inicjatora i działacza wielu towarzystw kulturalnych i artystycznych, propagatora sztuki, jej wielkiego miłośnika oraz przyjaciela artystów. Bohater wystawy był także artystą a malarstwo stanowiło jego osobistą pasję.

Na wystawie zaprezentowany zostanie obszerny materiał archiwalny dokumentujący wszystkie obszary zainteresowań zawodowych i społecznych Stanisława Oczki. Będą to obok różnego typu dokumentów, rękopisów, fotografii archiwalnych, afiszy wystawowych i publikacji także przedmioty osobiste i pamiątki bezpośrednio z nim związane. Jego twórczość plastyczną przybliżą obrazy olejne, prace akwarelowe i rysunki.

Wystawa zorganizowana w 100. rocznicę urodzin Stanisława Oczki oraz w ramach obchodów 110-lecia muzealnictwa w Bielsku-Białej.

Imprezy towarzyszące:

Cykl wtorkowych interdyscyplinarnych spotkań dyskusyjnych, zatytułowany ?Ślady obecności? ? inauguracja 26 marca 2013, o godz. 17.00.

Tematem będzie działalność kulturalno-społeczna Stanisława Oczki, połączona z prezentacją reportażu Jerzego Waksmańskiego ?Pejzaże Bystrej?, a wśród zaproszonych gości m.in. Jadwiga Oczko-Kozłowska i Wanda Oczko-Zagajewska.

 

Informacja pochodzi ze strony: http://www.muzeum.bielsko.pl/www/strona.php?jezyk=pl&tresc=str_planimprez&PHPSESSID=e389d3e1d0dcced8afb110a9fecf1d29#168

Szablon TMHiZK by Daniel Malarz & a4joomla