Aktualności

Informacja o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

Serdecznie zapraszamy członków TMHiZK na walne zebranie  sprawozdawczo-wyborcze w dniu 15 marca 2013r. o godz. 17:00 w Izbie Historycznej im. A. Zubera (ul. Bielska 17, GBP Kozy).

Plan zebrania:

1. Powitanie. 
2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMHiZK w 10 kadencji Zarządu (2011-2013).
3. Sprawozdanie finansowe TMHiZK za 2012 rok.
4. Sprawozdanie Komisji kontrolującej za 2012 rok.
5. Wybór członków Zarządu TMHiZK, w tym Prezesa Zarządu TMHiZK na 11 kadencję.
a) wybór komisji skrutacyjnej;
b) zgłaszanie kandydatów;
c) wybory członków Zarządu TMHiZK w tym Prezesa Zarządu;
d) wybory członków Komisji kontrolującej.
6. Prezentacja planu pracy TMHiZK w 2013 roku.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie zebrania.
 
 W imieniu Zarządu
Jan Oczko


Szablon TMHiZK by Daniel Malarz & a4joomla